Aangenomen moties

Hier vind u alle aangenomen moties. 

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (48)