Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (11)

download

Exporteren naar

PDF Excel

100527 Motie Evaluatie Audioverslaglegging AANGENOMEN

100527-Motie-Evaluatie-Audioverslaglegging-AANGENOMEN.pdf PDF, 66.05 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

100527 Motie Ondersteunen van het wijzigingsvoorstel in te brengen op de VNG ledenvergadering AANGENOMEN

100527-Motie-Ondersteunen-van-het-wijzigingsvoorstel-in-te-brengen-op-de-VNG-ledenvergadering-AANGENOMEN.pdf PDF, 61.61 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

100624 Motie Kerntakendiscussie 2011 OVERGENOMEN

100624-Motie-Kerntakendiscussie-2011-OVERGENOMEN.pdf PDF, 160.41 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

100624 Motie Regionale Inkoopbureau IJmond Kennemerland OVERGENOMEN

100624-Motie-Regionale-Inkoopbureau-IJmond-Kennemerland-OVERGENOMEN.pdf PDF, 127.2 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

100930 Motie Directeur financien VRK AANGENOMEN

100930-Motie-Directeur-financien-VRK-AANGENOMEN.pdf PDF, 103.04 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

101021 Motie Thermografische luchtfoto AANGENOMEN

101021-Motie-Thermografische-luchtfoto-AANGENOMEN.pdf PDF, 106.16 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

101104 Motie Invalide parkeerplaats OVERGENOMEN

101104-Motie-Invalide-parkeerplaats-OVERGENOMEN.pdf PDF, 71.97 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

101104 Motie Monitoren grofvuil OVERGENOMEN

101104-Motie-Monitoren-grofvuil-OVERGENOMEN.pdf PDF, 70 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

101104 Motie Sociale cohesie AANGENOMEN

101104-Motie-Sociale-cohesie-AANGENOMEN.pdf PDF, 112.62 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

101104 Motie Sponsoring van straatmeubilair en groenvoorzieningen OVERGENOMEN

101104-Motie-Sponsoring-van-straatmeubilair-en-groenvoorzieningen-OVERGENOMEN.pdf PDF, 62.64 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2010
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar