Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (18)

download

Exporteren naar

PDF Excel

150129 Motie alle partijen Voor bescherming van de bomen van de toekomst AANGENOMEN

150129-Motie-alle-partijen-Voor-bescherming-van-de-bomen-van-de-toekomst-AANGENOMEN.pdf PDF, 840.55 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

150129 Motie D66 PvdA GL Maatschappelijke stage VERWORPEN

150129-Motie-D66-PvdA-GL-Maatschappelijke-stage-VERWORPEN.pdf PDF, 737.73 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

150526 Amendement D66 VVD CDA Winkelvisie

150526-Amendement-D66-VVD-CDA-Winkelvisie.pdf PDF, 464.66 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

150528 alle partijen amendement jaarrekening 2014 inzet rekeningoverschot

150528-alle-partijen-amendement-jaarrekening-2014-inzet-rekeningoverschot.pdf PDF, 660.81 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

150625 motie Concrete maatregelen bereiken doelgroep minimabeleid AANGENOMEN

150625-motie-Concrete-maatregelen-bereiken-doelgroep-minimabeleid-AANGENOMEN.pdf PDF, 772.59 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

150625 motie Scherper aan de wind begroten voor een nieuw beleid VERWORPEN

150625-motie-Scherper-aan-de-wind-begroten-voor-een-nieuw-beleid-VERWORPEN.pdf PDF, 612.67 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

150716 RAAD overzicht moties en amendementen

150716-RAAD-overzicht-moties-en-amendementen.pdf PDF, 65.69 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

150924 Motie Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Heemstede VERWORPEN

150924-Motie-Gedragscode-integriteit-raadsleden-gemeente-Heemstede-VERWORPEN.pdf PDF, 371.93 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

151106 Amendement D66 Geen belastingverhoging VERWORPEN

151106-Amendement-D66-Geen-belastingverhoging-VERWORPEN.pdf PDF, 658.2 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

151106 Motie D66 PvdA GL Duurzame scholen VERWORPEN

151106-Motie-D66-PvdA-GL-Duurzame-scholen-VERWORPEN.pdf PDF, 82.45 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2015
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar