Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (21)

download

Exporteren naar

PDF Excel

160128 Motie PvdA GL D66 Onderzoek openbaarheid Laantje van Alverna AANGEHOUDEN

160128-Motie-PvdA-GL-D66-Onderzoek-openbaarheid-Laantje-van-Alverna-AANGEHOUDEN.pdf PDF, 1.04 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

160128 Motie PvdA GL Voor een veilige oversteek van het spoor bij de Laan van Alverna VERWORPEN

160128-Motie-PvdA-GL-Voor-een-veilige-oversteek-van-het-spoor-bij-de-Laan-van-Alverna-VERWORPEN.pdf PDF, 1.2 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

160128 Motie unaniem Klimaatverandering AANGENOMEN

160128-Motie-unaniem-Klimaatverandering-AANGENOMEN.pdf PDF, 657.21 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

160421 Motie D66 Inkoop biologische bloemen planten en bloembollen AANGENOMEN

160421-Motie-D66-Inkoop-biologische-bloemen-planten-en-bloembollen-AANGENOMEN.pdf PDF, 682.02 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

160526 Amendement CDA VVD bij collegevoorstel betreffende afwijzing onttrekking aan openbaarheid spoorwegovergang Laan van Alverna VERWORPEN

161104 Amendement Bijdrage aan Vogelhospitaal INGETROKKEN

161104-Amendement-Bijdrage-aan-Vogelhospitaal-INGETROKKEN.pdf PDF, 708.71 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

161104 Amendement Daadkrachtig aan de slag nota duurzaamheid 2016-2020 VERWORPEN

161104-Amendement-Daadkrachtig-aan-de-slag-nota-duurzaamheid-2016-2020-VERWORPEN.pdf PDF, 779.34 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

161104 Amendement Financiering PvA Manpadslaangebied AANGENOMEN

161104-Amendement-Financiering-PvA-Manpadslaangebied-AANGENOMEN.pdf PDF, 334.76 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

161104 Amendement Startbudget ontwikkeling Haven VERWORPEN

161104-Amendement-Startbudget-ontwikkeling-Haven-VERWORPEN.pdf PDF, 355.93 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

161104 Motie Aan de slag met Big Data AANGENOMEN

161104-Motie-Aan-de-slag-met-Big-Data-AANGENOMEN.pdf PDF, 389.82 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2016
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar