Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (18)

download

Exporteren naar

PDF Excel

170420 Amendement raadsbreed Jaarplan 2018 Mobiliteitsfonds AANGENOMEN

170420-Amendement-raadsbreed-Jaarplan-2018-Mobiliteitsfonds-AANGENOMEN.pdf PDF, 470.11 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:40
Zichtbaarheid
Openbaar

170601 Amendement Beslissing Gedeputeerde Staten inzake spoorwegovergang Alverna VERWORPEN

170601-Amendement-Beslissing-Gedeputeerde-Staten-inzake-spoorwegovergang-Alverna-VERWORPEN.pdf PDF, 620.45 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:40
Zichtbaarheid
Openbaar

170928 Amendement Zorgvuldige afbouw aandelen Eneco VERWORPEN

170928-Amendement-Zorgvuldige-afbouw-aandelen-Eneco-VERWORPEN.pdf PDF, 1006.41 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:40
Zichtbaarheid
Openbaar

170928 Motie Werpt ons duurzaamheidsbeleid vruchten af AANGENOMEN

170928-Motie-Werpt-ons-duurzaamheidsbeleid-vruchten-af-AANGENOMEN.pdf PDF, 956.13 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

171019 Amendement Integraal Huisvestingsplan basisscholen

171019-Amendement-Integraal-Huisvestingsplan-basisscholen.pdf PDF, 846.83 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

171103 A01 raadsbreed Beter beeld van minimabeleid unaniem

171103-A01-raadsbreed-Beter-beeld-van-minimabeleid-unaniem.pdf PDF, 1.16 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

171103 A02 raadsbreed Versneld Onderhoud Leidsevaartweg Noord en Zuid

171103-A02-raadsbreed-Versneld-Onderhoud-Leidsevaartweg-Noord-en-Zuid.pdf PDF, 870.42 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

171103 M01 Afvalbeleid met beleid CDA HBB GL PvdA

171103-M01-Afvalbeleid-met-beleid-CDA-HBB-GL-PvdA.pdf PDF, 954.22 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

171103 M02 INGETROKKEN Elke huisuitzetting is er 1 teveel

171103-M02-INGETROKKEN-Elke-huisuitzetting-is-er-1-teveel.pdf PDF, 1.25 MB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

171103 M03 Groene Scholen VVD GL PvdA

171103-M03-Groene-Scholen-VVD-GL-PvdA.pdf PDF, 985.68 KB

Metadata

Publicatie datum
31-12-2017
Laatst gewijzigd
12-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar