Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (38)

download

Exporteren naar

PDF Excel

181219 Amendement Op de markt is een euro een euro waard AANGENOMEN

181219-Amendement-Op-de-markt-is-een-euro-een-euro-waard-AANGENOMEN.pdf PDF, 708.39 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2018
Laatst gewijzigd
25-09-2019 10:05
Zichtbaarheid
Openbaar

181219 Amendement Precario non olet

181219-Amendement-Precario-non-olet.pdf PDF, 811.8 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2018
Laatst gewijzigd
25-09-2019 10:05
Zichtbaarheid
Openbaar

181219 Motie Continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg AANGENOMEN

181219-Motie-Continuering-deelname-stuurgroep-Duinpolderweg-AANGENOMEN.pdf PDF, 820 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2018
Laatst gewijzigd
25-09-2019 10:05
Zichtbaarheid
Openbaar

181129 Motie CDA D66 Motie Veilig Verkeer Havendreef AANGENOMEN

181129-Motie-CDA-D66-Motie-Veilig-Verkeer-Havendreef-AANGENOMEN.pdf PDF, 1.62 MB

Metadata

Publicatie datum
29-11-2018
Laatst gewijzigd
27-02-2019 12:11
Zichtbaarheid
Openbaar

181108 Amendement CDA D66 VVD A2 v2 Een plan en daar vinden we wat van VERWORPEN

181108-Amendement-CDA-D66-VVD-A2-v2-Een-plan-en-daar-vinden-we-wat-van-VERWORPEN.pdf PDF, 1.14 MB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2018
Laatst gewijzigd
27-02-2019 12:20
Zichtbaarheid
Openbaar

181108 Amendement CDA D66 VVD A3 Nieuwe initiatieven, graag een plan en daar vinden we wat van VERWORPEN

181108-Amendement-CDA-D66-VVD-A3-Nieuwe-initiatieven-graag-een-plan-en-daar-vinden-we-wat-van-VERWORPEN.pdf PDF, 842.4 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2018
Laatst gewijzigd
27-02-2019 12:10
Zichtbaarheid
Openbaar

181108 Motie CDA M18 Speeltuinen verbinden AANGENOMEN

181108-Motie-CDA-M18-Speeltuinen-verbinden-AANGENOMEN.pdf PDF, 738.98 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2018
Laatst gewijzigd
27-02-2019 12:12
Zichtbaarheid
Openbaar

181108 Motie D66 M14 JaJa-sticker AANGENOMEN

181108-Motie-D66-M14-JaJa-sticker-AANGENOMEN.pdf PDF, 1.06 MB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2018
Laatst gewijzigd
27-02-2019 12:13
Zichtbaarheid
Openbaar

181108 Motie D66 M15 v2 Voortgang Manpadslaantraject AANGENOMEN

181108-Motie-D66-M15-v2-Voortgang-Manpadslaantraject-AANGENOMEN.pdf PDF, 1.03 MB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2018
Laatst gewijzigd
27-02-2019 12:13
Zichtbaarheid
Openbaar

181108 Motie D66 M16 Maak bewoners wegwijs in duurzaamheid AANGENOMEN

181108-Motie-D66-M16-Maak-bewoners-wegwijs-in-duurzaamheid-AANGENOMEN.pdf PDF, 922.29 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2018
Laatst gewijzigd
27-02-2019 12:13
Zichtbaarheid
Openbaar