Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (30)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Motieoverzicht - januari

Motieoverzicht-januari-1.pdf PDF, 483.02 KB

Metadata

Publicatie datum
17-12-2019
Laatst gewijzigd
17-12-2019 14:00
Zichtbaarheid
Openbaar

191128 Motie GroenLinks Plaats voor buitenplaatsen op de werelderfgoedlijst AANGENOMEN

191128-Motie-GroenLinks-Plaats-voor-buitenplaatsen-op-de-werelderfgoedlijst-AANGENOMEN.pdf PDF, 848.63 KB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2019
Laatst gewijzigd
04-12-2019 11:20
Zichtbaarheid
Openbaar

191128 Motie VVD Groene Oase in de MRA Binnenduinrand UNANIEM AANGENOMEN

191128-Motie-VVD-Groene-Oase-in-de-MRA-Binnenduinrand-UNANIEM-AANGENOMEN.pdf PDF, 1.52 MB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2019
Laatst gewijzigd
04-12-2019 11:20
Zichtbaarheid
Openbaar

191108 Amendement CDA D66 VVD Reserve Sociaal Domein Op Orde VERWORPEN

01-Amendement-CDA-D66-VVD-Reserve-Sociaal-Domein-Op-Orde-VERWORPEN-1.pdf PDF, 766.81 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:07
Zichtbaarheid
Openbaar

191108 Amendement PvdA Politiek, jong geleerd oud gedaan AANGENOMEN

06-Amendement-PvdA-Politiek-jong-geleerd-oud-gedaan-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 1.37 MB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar

191108 Amendement VVD CDA Uitstel instemming twee kredieten inzake afvalinzameling AANGENOMEN

03-Amendement-VVD-CDA-Uitstel-instemming-twee-kredieten-inzake-afvalinzameling-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 930.87 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:05
Zichtbaarheid
Openbaar

191108 Amendement VVD D66 CDA Uitstel instemming krediet buitenruimte Spaarneborgh Fase II AANGENOMEN

04-Amendement-VVD-D66-CDA-Uitstel-instemming-krediet-buitenruimte-Spaarneborgh-Fase-II-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 942.07 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:07
Zichtbaarheid
Openbaar

191108 Amendement VVD D66 CDA Uitstel instemming kredieten 2020 inzake Integraal Huisvestingsplan AANGENOMEN

02-Amendement-VVD-D66-CDA-Uitstel-instemming-kredieten-2020-inzake-Integraal-Huisvestingsplan-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 969.46 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar

191108 Amendement VVD HBB D66 CDA Geen verhoging OZB AANGENOMEN

05-Amendement-VVD-HBB-D66-CDA-Geen-verhoging-OZB-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 992.55 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:05
Zichtbaarheid
Openbaar

191108 Motie HBB It giet oan AANGENOMEN

08-Motie-HBB-It-giet-oan-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 567.21 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar