Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

download

Exporteren naar

PDF Excel

191031 Amendement D66 VVD CDA HBB GL PvdA Bijdrage Mobiliteitsfonds spoorverbetering Haarlem-Zandvoort AANGENOMEN

AANGENOMEN-amendement-Bijdrage-Mobiliteitsfonds-spoorverbetering-Haarlem-Zandvoort-1.pdf PDF, 1.11 MB

Metadata

Publicatie datum
31-10-2019
Laatst gewijzigd
19-11-2019 16:22
Zichtbaarheid
Openbaar

191031 Motie Heemstede in de metropool Regio Amsterdam (MRA)

191031-Motie-Heemstede-in-de-metropool-Regio-Amsterdam-MRA-1.pdf PDF, 963.01 KB

Metadata

Publicatie datum
31-10-2019
Laatst gewijzigd
19-11-2019 16:21
Zichtbaarheid
Openbaar