Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (30)

download

Exporteren naar

PDF Excel

191108 Motie VVD D66 CDA Inhuur externen terugdringen AANGENOMEN

07-Motie-VVD-D66-CDA-Inhuur-externen-terugdringen-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 961.89 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
12-11-2019 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar

191031 Amendement D66 VVD CDA HBB GL PvdA Bijdrage Mobiliteitsfonds spoorverbetering Haarlem-Zandvoort AANGENOMEN

AANGENOMEN-amendement-Bijdrage-Mobiliteitsfonds-spoorverbetering-Haarlem-Zandvoort-1.pdf PDF, 1.11 MB

Metadata

Publicatie datum
31-10-2019
Laatst gewijzigd
19-11-2019 16:22
Zichtbaarheid
Openbaar

191031 Motie Heemstede in de metropool Regio Amsterdam (MRA)

191031-Motie-Heemstede-in-de-metropool-Regio-Amsterdam-MRA-1.pdf PDF, 963.01 KB

Metadata

Publicatie datum
31-10-2019
Laatst gewijzigd
19-11-2019 16:21
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Amendement CDA VVD D66 Hondenbelasting nu nog even niet afschaffen VERWORPEN

190627-Amendement-CDA-VVD-D66-Hondenbelasting-nu-nog-even-niet-afschaffen-VERWORPEN-1.pdf PDF, 854.36 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie CDA D66 Motie van Treurnis VERWORPEN

190627-Motie-CDA-D66-Motie-van-Treurnis-VERWORPEN-1.pdf PDF, 1.08 MB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie CDA Grenzen in sociaal domein AANGENOMEN

190627-Motie-CDA-Grenzen-in-sociaal-domein-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 1019.65 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie CDA VVD D66 leges lonen AANGENOMEN

190627-Motie-CDA-VVD-D66-leges-lonen-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 780.88 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie CDA VVD D66 Parkeer de verhoging AANGENOMEN

190627-Motie-CDA-VVD-D66-Parkeer-de-verhoging-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 899.88 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie GL HBB PvdA Als we verder de trap af moeten, komen we onder water AANGENOMEN

190627-Motie-GL-HBB-PvdA-Als-we-verder-de-trap-af-moeten-komen-we-onder-water-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 1.59 MB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie GL HBB PvdA Meer afval scheiden AANGENOMEN

190627-Motie-GL-HBB-PvdA-Meer-afval-scheiden-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 984.38 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar