Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (30)

download

Exporteren naar

PDF Excel

190627 Motie HBB GL PvdA Benut structurele meevallers om extra ambities te realiseren AANGENOMEN

190627-Motie-HBB-GL-PvdA-Benut-structurele-meevallers-om-extra-ambities-te-realiseren-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 1.36 MB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie HBB uitvoeren gluren bij de buren INGETROKKEN

190627-Motie-HBB-uitvoeren-gluren-bij-de-buren-INGETROKKEN-1.pdf PDF, 715.34 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie VVD CDA Twee extra opbrengsten sociaal domein AANGENOMEN

190627-Motie-VVD-CDA-Twee-extra-opbrengsten-sociaal-domein-AANGENOMEN-1.pdf PDF, 955.11 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Motie VVD Geen extra OZB-verhoging om gaten te dichten VERWORPEN

190627-Motie-VVD-Geen-extra-OZB-verhoging-om-gaten-te-dichten-VERWORPEN-1.pdf PDF, 1.15 MB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:09
Zichtbaarheid
Openbaar

190627 Amendement VVD gedegen financiering zonder benutten reserves VERWORPEN

190627-Amendement-VVD-gedegen-financiering-zonder-benutten-reserves-VERWORPEN-1.pdf PDF, 1.3 MB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2019
Laatst gewijzigd
02-07-2019 15:14
Zichtbaarheid
Openbaar

190620 Amendement VVD verduurzaming gemeentelijk vastgoed AANGENOMEN

190620-Amendement-VVD-verduurzaming-gemeentelijk-vastgoed-AANGENOMEN.pdf PDF, 626.81 KB

Metadata

Publicatie datum
20-06-2019
Laatst gewijzigd
25-06-2019 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

190418 Amendement op besluit Welstand en omgevingswet AANGENOMEN

190418-Amendement-op-besluit-Welstand-en-omgevingswet-AANGENOMEN.pdf PDF, 1.16 MB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
25-04-2019 11:10
Zichtbaarheid
Openbaar

190328 Motie VVD PvdA meer maatwerk in minimabeleid AANGENOMEN

190328-Motie-VVD-PvdA-meer-maatwerk-in-minimabeleid-AANGENOMEN.pdf PDF, 1.86 MB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 09:46
Zichtbaarheid
Openbaar

190228 Amendement D66 investeringskosten damwand jachthaven van Merlen AANGENOMEN

190228-Amendement-D66-investeringskosten-damwand-jachthaven-van-Merlen-AANGENOMEN.pdf PDF, 588.81 KB

Metadata

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 09:46
Zichtbaarheid
Openbaar

190131 AANGENOMEN Motie PvdA ea Heemstede Regenbooggemeente

190131-AANGENOMEN-Motie-PvdA-ea-Heemstede-Regenbooggemeente.pdf PDF, 1.5 MB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2019
Laatst gewijzigd
27-02-2019 12:02
Zichtbaarheid
Openbaar