Overzicht Moties en amendementen

Hier vind u de moties en amendementen van de raad.

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

download

Exporteren naar

PDF Excel

200130 Motie CDA Heemstede vuurwerkvrij VERWORPEN

200130-Motie-CDA-Heemstede-vuurwerkvrij-VERWORPEN.pdf PDF, 803.6 KB

Metadata

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
04-02-2020 10:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Motieoverzicht - februari

Motieoverzicht-februari.pdf PDF, 550.28 KB

Metadata

Publicatie datum
28-01-2020
Laatst gewijzigd
28-01-2020 10:29
Zichtbaarheid
Openbaar