VergaderingVergadering van Begrotingsraad
Datum: 08-11-2019 12:30 uur


Raadzaal
1
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
1
0
1
0
8
10
3
8
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage