VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 11-09-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
1
0
0
5
2
2
0
3
7
0
3
2
0
0
1
8
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage