VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 13-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
1
0
5
0
4
3
0
2
0
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage