VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 16-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
1
0
0
1
0
0
Voorzitter: John Wulfers
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
2
5
8
2
0
2
0
0
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage