VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 04-12-2019 20:00 uur


Raadzaal
1
0
0
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
Voorzitter: John Wulfers
12
3
0
2
4
0
7
0
3
10
0
1
1
7
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage