VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 12-02-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
1
0
0
3
6
13
7
0
1
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage