Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 12-02-2020 20:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Eveline Stam
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
1
0
0
3
6
13
7
0
1
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage