VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 15-01-2020 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
2
3
6
4
0
7
0
3
0
2
4
0
8
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage