VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 18-06-2020 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
0
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
5
7
3
1
0
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage