VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 18-11-2020 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
1
0
7
1
3
4
0
2
0
1
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage