VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 21-10-2020 20:00 uur


Raadzaal
2
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
0
4
0
0
4
5
2
1
0
4
0
3
0
2
1
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage