VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 09-09-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
2
0
1
0
0
2
2
0
6
0
0
0
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage