VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 10-02-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
1
0
6
0
3
2
0
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage