VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 12-05-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
10
6
5
16
0
5
0
3
0
1
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage