VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 13-01-2021 20:00 uur


Raadzaal
2
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
Voorzitter: John Wulfers
2
0
4
2
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage