VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 15-09-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
1
0
0
4
8
3
0
5
4
2
0
1
0
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage