VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 07-04-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
4
0
10
0
3
0
3
5
0
2
0
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage