VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 08-12-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:20 0
0
20:20-20:45 2
20:45-21:10 16
21:10-21:35 3
0
21:35-22:00 2
22:00-22:30 3
0
22:30-22:45 2
0
22:45-23:15 1
23:15-23:20 2
23:20-23:25 4
23:25-23:30 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage