VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 09-06-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
0
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
5
2
1
18
3
2
2
3
4
2
0
3
5
0
5
0
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage