VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 11-05-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 0
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 2
20:45-21:15 3
0
21:15-21:30 2
0
21:15-21:25 0
21:25-21:35 1
21:35-21:40 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage