VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 14-09-2022 20:00 uur


Raadzaal
2
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 2
20:45-21:15 3
21:15-21:45 3
0
21:45-22:00 1
0
22:00-22:05 0
22:05-22:10 0
22:10-22:15 6
22:15-22:20 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage