VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 06-12-2022 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Vanessa Storm van ’s Gravensande-Penn
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
1
0
20:00-20:05 1
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 8
20:45-21:00 14
Voorzitter: Marloes Derks
21:00-21:15 2
0
Voorzitter: Vanessa Storm van ’s Gravensande-Penn
21:15-21:45 3
0
21:45-22:00 1
0
22:00-22:05 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage