VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 07-12-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 4
0
20:45-21:15 4
0
21:15-21:25 0
21:25-21:30 0
21:30-21:40 6
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage