VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 24-05-2023 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Edith van der Hoek
2
0
20:00-20:05 1
20:05-20:15 1
0
20:15-20:45 2
0
20:45-21:15 4
21:15-21:45 2
21:45-22:15 3
0
22:15-22:20 0
22:20-22:25 0
22:25-22:30 4
22:30-22:35 1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage