VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 04-10-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
Voorzitter: Vanessa Storm van ’s Gravensande-Penn
Griffier: Commissiegriffier Solita Groen-Bruschke
1
20:00 - 20:05 1
20:05 - 20:10 0
0
20:10 - 20:40 5
20:40 - 21:10 2
21:10 - 21:20 3
21:20 - 21:40 4
21:40 - 22:50 2
0
21:50 - 22:00 2
0
22:00 - 22:15 3
0
22:15 -22:20 0
22:20 - 22:25 0
22:25 - 22:30 1
22:30 - 22:35 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage