VergaderingVergadering van Commissie Middelen
Datum: 08-02-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Marloes Derks
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
20:00-20:05 1
20:05-20:15 0
0
20:15-20:45 3
20:45-21:15 10
0
21:15-21:30 1
0
21:30-21:35 0
21:35-21:40 0
21:40-21:45 3
21:45-21:50 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage