VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 14-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
1
0
0
1
0
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
2
7
2
0
3
1
0
3
0
1
0
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage