VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 17-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
1
0
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
6
8
7
0
3
4
2
6
9
0
1
0
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage