VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 09-12-2019 20:00 uur


Raadzaal
1
0
0
1
0
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
5
0
4
0
1
2
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage