vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Radix (VVD) stelt voor om het collegebericht AEB bij agendapunt 7 ‘Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030’ te bespreken.
  De commissie steunt dit voorstel

  Conclusie voorzitter: Dan stel ik de gewijzigde agenda vast.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er hebben zich vijf insprekers gemeld voor het spreekrecht inwoners:
   Dhr. Loppé (namens comité Van Merlenlaan/Camplaan) over de Camplaan/Van Merlenlaan
   Dhr. Höngens (namens een groep bewoners Lanckhorstlaan) over de planning van de maatregelen voor 30 km/u voor de Lanckhorstlaan.
  Toezegging: het college zegt toe de commissie te informeren over de tijdelijke maatregelen Camplaan/ van Merlenlaan en het wegcategoriseringsplan.

   Mw. Wiebosch (st. Manpadslaangebied) en dhr. Klaasen over het agendapunt 3 ‘verzoek tot opheffen geheimhouding informatie dossier Manpadslaangebied’.
   Dhr. Geels over agendapunt 4 ‘verzoek tot opheffen opgelegde geheimhouding advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van externe jurist’.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Radix (VVD) stelt voor om het gevraagde besluit van de commissie over het verzoek tot opheffen van de door de commissie Ruimte opgelegde geheimhouding op de informatie dossier Manpadslaangebied uit te stellen tot de commissie Ruimte van oktober.
  De commissie steunt dit voorstel.

  Conclusie voorzitter: De commissie stelt het commissiebesluit over het verzoek tot opheffen van de door de commissie Ruimte opgelegde geheimhouding op de informatie dossier Manpadslaangebied uit tot de commissie Ruimte van oktober.
  De commissie adviseert de raad om het verzoek tot opheffen geheimhouding informatie dossier Manpadslaangebied als bespreekpunt te agenderen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Van der Hoff (D66) doet het ordevoorstel om het verzoek tot opheffen opgelegde geheimhouding advies ‘Gemeente Heemstede/ Advies grens bebouwde kom’ van externe jurist na het gesprek van de wethouder met de provincie op 28 september 2020 verder te bespreken.
  Er is geen meerderheid voor dit ordevoorstel.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het verzoek tot opheffen opgelegde geheimhouding advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van externe jurist als bespreekpunt te agenderen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het herbenoemen voorzitter, tevens momumenten lid, van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede als bespreekpunt te agenderen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de uitvoering van de motie ‘It giet oan’ en daarmee is de motie afgedaan.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: voor nu voldoende besproken

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Stam (VVD) vraagt naar de Haven, Slottuin inrit en de Herenboeren.
  Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de Slottuin, Timmerfabriek de Werf.
  Mw. Van der Hoff (D66) vraagt naar het Havenkwartier.
  Dhr. Radix (VVD) vraagt naar de Belvedere, Kennemerduin.

  Toezegging: Het college komt schriftelijk terug op de vraag over steigers bij de Haven en de stand van zaken Havenkwartier.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de planning Omgevingsvisie, minimale acties van de VNG, maandelijkse rapportage, welstand, financiën en een rapport over samenwerking van BMC.

  Toezegging: Het college komt schriftelijke terug op de vraag over minimale acties VNG en de financiën.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie doet actiepunten 20-19 Duurzaam afvalbeleid en actiepunt 20-20 Omgevingswet af.

  vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de grijze bovengrondse containers.
  Mw. Stam (VVD) vraagt naar de vluchtheuvel/ het paaltje Sportparklaan/Javalaan.

  Toezegging: het college komt schriftelijk terug op de vraag over de vluchtheuvel / het paaltje Sportparklaan/Javalaan.

  Dhr. Keyser (HBB) vraagt naar BOA’s in het kader van afvaldumping.
  Mw. Van der Hoff (D66) vraagt naar Hendrik de Keizerlaan.
  Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de handhaving overtredingen kinderopvang.

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)