VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 10-09-2020 20:00 uur


Raadzaal
2
0
1
0
0
Voorzitter: Olav Lommerse
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
7
3
2
0
2
0
1
0
1
2
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage