VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 12-03-2020 20:00 uur


Raadzaal
2
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
0
1
0
0
7
0
7
4
6
0
2
0
1
1
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage