VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 15-06-2020 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
0
0
Voorzitter: Marjolein 't Hart
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
6
2
Voorzitter: Remco Ates
3
0
1
1
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage