VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 16-01-2020 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
1
0
Voorzitter: Remco Ates
6
0
3
0
14
0
5
4
2
0
3
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage