VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 19-11-2020 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
11
2
7
0
2
3
0
3
3
0
1
3
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage