VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 03-12-2020 20:00 uur


Raadzaal
2
0
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
4
4
4
0
1
2
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage