VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 14-01-2021 20:00 uur


Raadzaal
2
0
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
0
2
0
4
0
4
1
2
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage