VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 14-10-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
2
0
0
Voorzitter: Remco Ates
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
7
0
23
0
7
0
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage