VergaderingVergadering van Commissie Ruimte
Datum: 15-03-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
1
0
1
0
0
Voorzitter: Marjolein 't Hart
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
3
0
0
0
5
0
1
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage